دختران کاراته کای اصفهان پدیده ساز شدند

دختران کاراته کای اصفهان پدیده ساز شدند

تاریخ : 04 آذر 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها / شهرستان ها / اصفهان
به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان باپایان یافتن مرحله سوم لیگ کاراته وان کشور دختران کاراته کای استان اصفهان توانستند درمجموع رده های سنی، نونهالان مقام اول نوجوانان مقام دوم جوانان مقام...
تمرین مشترک قهرمانان منتخب پسران تیم استان باتیم ملی ویتنام

تمرین مشترک قهرمانان منتخب پسران تیم استان باتیم ملی ویتنام

تاریخ : 04 آذر 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها / شهرستان ها / اصفهان
به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان تمرین مشترک قهرمانان منتخب پسران تیم استان باتیم ملی ویتنام با حضور سرپرست هیئت کاراته استان آقای ناظریان و سرپرست دبیری هیئت آقای آقایی 24 آبان ماه...
پوستررسمی دومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته وان استان اصفهان

پوستررسمی دومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته وان استان اصفهان

تاریخ : 19 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها / شهرستان ها / اصفهان
دومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته وان استان اصفهان 30آبان ماه (بانوان) 1آذرماه (آقایان) شهرک کوثر_ورزشگاه کوثر پوستررسمی دومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته وان استان اصفهان ...
هفته نخست لیگ برتر کاراته آقایان کشور

هفته نخست لیگ برتر کاراته آقایان کشور

تاریخ : 18 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها / شهرستان ها / اصفهان
به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان هفته نخست لیگ برترکاراته آقایان کشور باصدرنشینی تیم شرکت فرش حداد اصفهان درگروه یک به پایان رسید. دراین دوره ازمسابقات دربازی اول تیم شرکت فرش حداد 17...
جلسه هم اندیشی با نماینده بانوی کاراته کا افغان

جلسه هم اندیشی با نماینده بانوی کاراته کا افغان

تاریخ : 18 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها
به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان جلسه هم اندیشی سرپرست نایب رئیس هیئت خانم چگونیان با مسئول امور ورزش اتباع آقای نعلبندیان و خانم دادمحمد نماینده بانوی کاراته کا افغان دراستان 14 آبان...
برگزاری جلسه تمرین تیم منتخب پسران لیگ برتر استان

برگزاری جلسه تمرین تیم منتخب پسران لیگ برتر استان

تاریخ : 18 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : خبرها
به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان جلسه تمرین تیم منتخب پسران لیگ برتر استان باحضور سرپرست هیئت کاراته آقای ناظریان ، سرپرست دبیری هیئت آقای آقایی،سرمربی و مربیان دردوبخش کاتاوکومیته 14...