"جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت  نیست"

"جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 14 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
# # کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان، همانگونه که در مطالب پیشین به عرض بزرگواران رسید هدف از تحریر مطالب حقوق ورزشی،...
اصفهان میزبان دومین دوره ی  کاراته ی ساحلی در جهان

اصفهان میزبان دومین دوره ی کاراته ی ساحلی در جهان

تاریخ : 14 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
# مصاحبه اصفهان میزبان دومین دوره ی کاراته ی ساحلی در جهان نایب رییس هیات کاراته استان اصفهان با اشاره به برگزاری اولین دوره ی کاراته ی ساحلی در جهان در کشور قطر گفت: استان اصفهان برای اولین بار در...
برگزاری اولین دوره مسابقات کاراته وان ساحلی ایران در نصف جهان

برگزاری اولین دوره مسابقات کاراته وان ساحلی ایران در نصف جهان

تاریخ : 14 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
# کمیته برگزاری و مسابقات برگزاری اولین دوره مسابقات کاراته وان ساحلی ایران در نصف جهان به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان، اولین دوره ی مسابقات کاتا ساحلی و ادوات رزمی در کشور درمنطقه ی...
وبینارمجمع عمومی فدراسیون کاراته ۱۲شهریورماه 99

وبینارمجمع عمومی فدراسیون کاراته ۱۲شهریورماه 99

تاریخ : 14 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
وبینارمجمع عمومی فدراسیون کاراته ۱۲شهریورماه 99 باحضورمعاون محترم وزیرورزش وجوانان،رئیس محترم فدراسیون کاراته،روُسای محترم هیاتهای کاراته سراسرکشوروسایرنمایندگان درمجمع لازم به ذکر است دبیر محترم...
مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد جهت اطلاع خانواده بزرگ کاراته استان اصفهان در هر نوبت بخشی از آئین نامه انضباطی...
"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن موضوع و اهداف مطالب حقوقی و مواد آئین نامه کمیته...