"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 11 شهریور 1399, 07:47 نویسنده : admin بازدیدها : 348 نظرات : 0 موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی

#کمیته انضباطی و حقوقی


"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"


کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن موضوع و اهداف مطالب حقوقی و مواد آئین نامه کمیته انضباطی کاراته را به اطلاع خانواده بزرگ کاراته استان اصفهان برساند چرا که علم بهتر از جهل است فلذا چنانچه عزیزان عالم به موضوعات و قوانین و مقررات  باشند و بدانند بهتر از آن است که جاهل باشند و ندانند.

قاعده ای در مسائل حقوقی حاکم است به این عبارت:

"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

به همین خاطر قوانین در روزنامه رسمی منتشر میشود و به اطلاع عموم افراد می رسد و پس از انتشار اصل بر این است که آحاد جامعه و همه افراد از آن مطلع شده اند فلذا ادعای عدم اطلاع از قانون از اشخاص پذیرفته نخواهد شد.به همین جهت بنده نیز مواد آئین نامه کمیته انضباطی را با تفاسیر و تحلیل های متفاوت به سمع و نظر  جامعه کاراته خواهم رساند تا عزیزان  بدانند و مطلع شوند که چه اعمالی تخلف محسوب و تنبیهات آن چیست.

همانگونه که باید از مقررات داوری و مربیگری و...در کاراته مطلع شوید به همان مقدار بلکه بیشتر باید از تخلفات و مصادیق آن آگاه باشید جامعه کاراته باید بداند چه اعمالی مجاز و چه اعمالی ممنوع است.

همانگونه که فرد کمیته رو باید بداند اجرای چه تکنیکهای خطا و موجب اخطار است ، متقابلا داور و مربی هم باید بداند چه رفتاری خطا و ممنوع و چه رفتاری صحیح و مجاز است.

آیا جامعه کاراته می داند که در بند (ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگونه عملیات ورزشی و اجرای هرگونه تکنیک که خلاف مقررات رشته مذکور بوده و منجر به مصدومیت و مجروحیت و قتل شود جرم محسوب و قابل  رسیدگی و مجازات در مراجع قضایی است؟

به عنوان مثال :

اجرای ضربات دست و پا به ناحیه صورت حریف(جودان)باید با کنترل کامل و در حد لمس کردن انجام شود حال اگر حریف ضربه جودان گری شدیدی به صورت حریف مقابل وارد نماید و موجب جرح و صدمه و قتل گردد ضارب مجرم تلقی و قابل مجازات در دادگاه است چرا؟ چون اجرای تکنیک وی بر خلاف مقررات ورزش کاراته بوده و موجب صدمه و جرح و قتل حریف مقابل شده است.

آیا می دانید اگر فردی که در جایگاه کوچ و یا مربی و هدایت کننده کومیته رو قرار میگیرد شاگرد و کمیته رو را به اجرای تکنیکی خلاف مقررات کاراته(مثلا اجرای جودان گری شدید به صورت حریف )تشویق یا ترغیب یا تحریک نماید و موجب صدمه و جرح و یا قتل گردد شخص کوچ و یا مربی، معاون جرم محسوب و قابل تعقیب و در دادگاه محاکمه خواهد شد؟

آیا میدانید اگر داوران مسابقه نتوانند یا نخواهند از ادامه کومیته ای خشن و خلاف مقررات کاراته جلوگیری کنند و مسابقه را متوقف نکنند و موجب صدمات و جراحات شدید و قتل یکی از کومیته روها گردد از جهت قاعده تسبیب در وقوع جنایت مسئولیت دارند و متوقف نکردن مسابقه سبب فوت شده و مسبب که همان داوران هستند مسئولیت جزایی و کیفری در مراجع  قضایی دارند؟

آیا میدانید اگر شخص مربی در زمان آموزش بر خلاف اصول مربیگری و بیش از توان جسمی هنرجو مبادرت به انجام تمرینات  سنگین  نماید و بر اثر این تمرینات منجر به ایست قلبی هنرجویی شود و فوت نماید در این وضعیت مربی ، مسبب قتل هنرجو شده و از جهت قاعده تسبیب در وقوع جنایت دارای مسئولیت کیفری در مراجع قضایی است؟

و مثالهای دیگر در خصوص دیگر اشخاص در رشته کاراته.

حال اگر مواردی را مطرح می نماییم صرفا به دلیل اطلاع رسانی و آگاهی از مقررات است تا خدای ناکرده اشخاص در مراجع قضایی  مواخذه نشوند و دیگر اینکه عذر و بهانه ای نسبت به جهل به  قانون‌و مقررات نداشته باشند.ا

احمد رضا حبیبی 

رییس کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان

ادامه دارد...روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان

**

http://isfkarate.ir

https://rubika.ir/Isfahankarate

http://Instagram.com/isfahankarate

https://t.me/Isfahankarate

https://chat.whatsapp.com/C5UAMS1Fb2eJZtEWki371F