احیاءدوران طلایی کاراته اصفهان

تاریخ : 13 اسفند 1399, 00:37 نویسنده : admin بازدیدها : 283 نظرات : 0 موضوع : خبرها

#کمیته _ فنی


در ششمین جلسه کمیته فنی هیأت کاراته استان اصفهان بیان شد.

احیاءدوران طلایی کاراته اصفهان


به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان ششمین جلسه کمیته فنی هیأت کاراته استان اصفهان در مورد تعیین شاخص ها برای انتخاب مربیان رده های مختلف سنی کاتا و کومیته استان و نحوه چگونگی برگزاری اردوهای استانی در دوران کرونا و فراکرونایی درسالن اجتماعات سرای ورزشکاران با حضوراعضاء کمیته فنی و قهرمانان و مربیان قهرمان پرور برگزار شد.


دبیر هیات کاراته استان اصفهان استاد کاظمی درنشست مشترک کمیته فنی هیات کاراته استان باقهرمانان و مربیان قهرمان پرورگفت:کاراته استان درزمینه های متعدددارای فرازونشیب بوده است وباذکرنام قهرمانان کاراته قبل وبعدازانقلاب که افتخارافرین ترین آنهامرحوم استادفقیدسیدعلی شاطرزاده بوده،گفت به حول وقوه اللهی ونیز بادرایت وبرنامه ریزی استادناظریان به روزهای طلایی واوج شکوفایی کاراته استان درکشورنائل خواهیم گشت.

استادمردانی رئیس کمیته فنی ودیگراعضاءنیزدرموردشاخص های تعیین مربیان استان دررده های مختلف سنی دردوبخش کاتا وکومیته وشکل برگزاری اردوهادردوران کرونایی بیاناتی ارائه داد.

مدعووین حاضردرجلسه عبارت بودنداز:

آقایان افتخاری،آقایی،نیکی تبار،ابراهیمی،عرب،هاشمیان،داودناظریان،جزینی،علی مردانی،عبدیزدان،منتظرالقائم،افیونی ، خجسته، آقابابایی وخانم هاآگاهی،جعفری،رستمی،وحید،نوربخش واسماعیلی

شایان ذکر است این جلسه باحضوراساتیدمردانی،تقیان،حیدری،باقری،جوابخت،خجسته بخت،جوانبخت وسرکارخانم علاسوند شروع وپس ازتبادل نظرواستماع سخنان حاضرین وجمعبندی استادمردانی به اولین نشست هم اندیشی خودپایان یافت.***

روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان


http://isfkarate.ir

http://Instagram.com/isfahankarate

https://t.me/Isfahankarate

https://chat.whatsapp.com/C5UAMS1Fb2eJZtEWki371F