اعلام اسامی کمیته های هیات کاراته استان اصفهان

تاریخ : 15 مرداد 1399, 22:36 نویسنده : admin بازدیدها : 252 نظرات : 0 موضوع : خبرها / اطلاعیه ها
از سوی رئیس هیات کاراته استان اصفهان اعلام شد:
اعلام اسامی کمیته های هیات کاراته استان اصفهان


به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان استاد ناظریان با بیان این مطلب که اسامی کمیته های هیات به ترتیب زیر اعلام می گردد، افزود: لازم میدانم  همانطوریکه خدمت روُسای محترم تمامی کمیته ها  عرض شده،مجددامتذکرگردم  همه مسئولین کمیته ها نکات زیر را رعایت نموده و در اثر وقت نسبت به معرفی اعضای کمیته های خود اقدام نمایند. 
یک:‌ حتما یک نایب رئیس از خانمها در تمامی کمیته هاکه باهماهنگی وموافقت نائب رئیس استان انجام پذیرفته،معرفی نمایند. 
دو:‌ در تمامی کمیته ها بدون استثناء  باید از سبکهای ازاد خانم و آقا حضور داشته باشند.
سه:‌‌ تمامی کمیته ها باید باتوجه به شرایط کنونی( ویروس کرونا)‌ تقویمی انعطاف پذیر و البته کاربردی کمیته خودرا  تنظیم وتدوین تحویل دبیر محترم هیت کاراته استان داده که پس از تایید کتبی هیئت رئیسه  لازم الاجرا میباشد. 
چهار: هر کمیته  باید هردوهفته یکبار با اعضای کمیته خود جلسه داشته باشد (‌غیر حضوری) ودر صورت نیاز حضوری بارعایت فاصله گذاری  و ثبت صورت جلسه که دوروز پس از هر جلسه یک نسخه ازآن تحویل دبیر خانه و یک نسخه در فایل کمیته مربوطه بایگانی شود (‌این کار به دبیر هرکمیته مربوط میباشد)
پنج:‌ هرکمیته دوماه یکبار(‌پانزدهم ماه دوم)‌ با دبیر ونایب ریس هیات استان برای بررسی امور کمیته مربوطه جلسه خواهند داشت.‌
شش:  اعضا هرکمیته حتما  ازجوانان علاقه مند و پرشور و متخصص باشند.
وی در پایان افزود: محور تمامی برنامه‌  هاآموزش ،‌استعداد یابی ،‌ و استعداد پروری برروی نوجوانان و جوانان  ونیزدانش افزایی مربیان و داوران می باشد.
 اسامی روسای محترم کمیته ها:
۱:رئیس کمیته‌پیشکسوتان
جناب آقای استاد مرتضی نیلفروشان


۲: رئیس کمیته فنی 
جناب آقای استاد محمدعلی مردانی


۳:‌رئیس امور هماهنگی سبکها‌ ( ازاد و کنترلی) 
جناب آقای استاد حاج‌اکبرتقیان 


۴:رئیس کمیته فرهنگی
 جناب آقای استاد حاج‌اقاعلیرضا اولیاء


۵:رئیس کمیته مربیان
 جناب آقای استاد دکتر حمید صالحی


۶: رئیس کمیته آموزش
 جناب آقای استاد دکتر محمد باتوانی  


۷:رئیس کمیته حقوقی وانضباطی
 جناب آقای استاد احمد حبیبی


۸: رئیس کمیته بازرسی 
 جناب آقای استاد دکتر افشین حیدری


۹:رئیس کمیته هماهنگی‌ امور شهرستانها 
جناب آقای استادعلیرضا حیدری


۱۰:رئیس کمیته داوران 
جناب آقای استاد اکبر دهقان


۱۱: رئیس کمیته‌ برگزاری و مسابقات
جناب آقای استاد رسول خجسته


۱۲:رئیس کمیته همگانی‌ 
جناب آقای استاد دکتر مهدی افیونی زاده 


۱۳: رئیس کمیته اقتصادی 
 جناب آقای مسعود محمودی


۱۴:رئیس کمیته استعداد یابی 
 جناب آقای استاد مهدی کمانی 


۱۵:‌رئیس کمیته روابط عمومی
جناب آقای استاد مجید آقابابایی


 ۱۶: رئیس کمیته هماهنگی امور نهادها و ارگانها 
جناب آقای استاد میثم ریاحی 


 ۱۷: رئیس کمیته روانشناسی 
‌جناب آقای دکتر افشین طباطبایی 


 ۱۸: رئیس کمیته پاراکاراته 
 جناب اقای استاد مهدی معین 


 ۱۹:‌ رئیس کمیته قهرمانان 
جناب آقای استاد محمد سلطانی 


 موارد دیگر متعاقبا اعلام‌خواهد شد.


ضمنا: اسامی دبیران و نواب رئیس و اعضا هر کمیته جهت اطلاع عزیزان متاقبا اعلام خواهد شد.


 بااحترام.‌حبیب الله ناظریان
رئیس هیات کاراته استان اصفهان
**
روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان


http://isfkarate.ir
http://Instagram.com/isfahankarate
https://t.me/Isfahankarate
https://chat.whatsapp.com/C5UAMS1Fb2eJZtEWki371F