اعلام نفرات برتر مسابقات مجازی هیات کاراته استان اصفهان(دختران)

تاریخ : 6 اردیبهشت 1399, 11:43 نویسنده : admin بازدیدها : 805 نظرات : 0 موضوع : خبرها

اعلام نفرات برتر مسابقات مجازی هیات کاراته استان اصفهان(دختران)


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند زرد 

مقام اول : مهشید افضلی 

مقام دوم : فاطمه ابوطالبی 

مقام سوم : نگار شیخی 

مقام سوم مشترک : غزل الوندی 

داوران : آرام ستاری  شراره هزاریان  آسیه عبداللهی  شادی ترابی  صبیحه مختاری 


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند نارنجی – سبز ( A ) :

مقام اول : ریحانه منتها 

مقام دوم : صبا هاشمیان 

مقام سوم : عسل رحمانی 

مقام سوم مشترک : فاطمه بهرامی 

داوران : مرضیه کمالی  افسون سیمنی  سپیده بشاورد  عاطفه مختاری  الهام خدری کاتای انفرادی رده سنی خردسالان کمربند نارنجی – سبز (  ) :

مقام اول : نازنین علیزاده 

مقام دوم : هلیا اکبری 

مقام سوم : زهرا نادری 

مقام سوم مشترک : فاطمه مرادی 

داوران : مریم عمونبی  آزاده شیاسی  نازنین سیستانی  ساره شمسی  مریم ولی خانی 


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند آبی ( A ) :

مقام اول : نرگس ضیایی 

مقام دوم : فرناز قاسمی 

مقام سوم : ستایش احمدی 

مقام سوم مشترک : زهرا کریم 

داوران : مرضیه سهیلی  معصومه رستمی  ربابه اسدی  مریم شهرآشوب  مریم زمان وزیریکاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند آبی ( B ) :

مقام اول : زهرا حسینی 

مقام دوم : یاسمن بهرامنی 

مقام سوم : طناز رحمانی 

مقام سوم مشترک : زینب اسماعیلی

داوران : فرشته محمدی  فریناز فرنیا  وجیهه اوقاتیان  فاطمه ذوالفقاری  فرشته سادات میرمحمدی 


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند  بنفش – قهوه ای :

مقام اول : مهرناز میرمجربیان 

مقام دوم : طلوع تیموری 

مقام سوم : آرمیتا هنرمند 

مقام سوم مشترک : سارینا محمدی 

داوران : نسرین حیدری  فروزان قضاوی  هنگامه جعفری  آرزو عزیزی  مریم عابدی کاتای انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( A ) :

مقام اول : فاطمه عطایی 

مقام دوم : مهسا صالحی 

مقام سوم : ثنا قنبریان 

مقام سوم مشترک : یگانه جمالی 

داوران : الهام خداپذست  سوسن علاسوند  مریم وحید  میترا ریاحی فرد  مائده محمدی 


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( B ) :

مقام اول : فاطمه رحیمی 

مقام دوم : ثمین بیگی زاده 

مقام سوم : فاطمه محمدی 

مقام سوم مشترک : آتنا رحیمی 

داوران : مرضیه کمالی  افسون سیمنی  سپیده بشاورد  عاطفه مختاری  الهام خدری کاتای انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( A ) :

مقام اول : فاطمه صادقی 

مقام دوم : ندا یادگاری 

مقام سوم : معصومه حسن زاده 

مقام سوم مشترک : مریم سواری 

داوران : مریم عمونبی  آزاده شیاسی  نازنین سیستانی  لیلا غراب  نصیبه حبیب اللهی 


کاتای انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( B

مقام اول : مهگل قانع 

مقام دوم : یلدا فتاحی 

مقام سوم : مریم بهرامی 

مقام سوم مشترک : النا صنعتی نیا 

داوران : مرضیه سهیلی  معصومه رستمی  ربابه اسدی  عفت عیدی منش  مریم شهرآشوبکاتای انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( C ) :

مقام اول : هانیه ضیائی 

مقام دوم : یلدا بهرامی

مقام سوم : حدیث شعبان پور 

مقام سوم مشترک : کیمیا کارگران 

داوران : فرشته محمدی  فریناز فرنیا  وجیهه اوقاتیان  فاطمه ذوالفقاری  فرشته سادات میرمحمدی 


کاتا انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند آبی :

مقام اول : آرزو خوشنویس 

مقام دوم : پرنیا مجیری 

مقام سوم : پریا حیدری 

مقام سوم مشترک : صبا صادقی 

داوران : سوسن علاسوند  نسرین حیدری  فروزان قضاوی  هنگامه جعفری  آرزو عزیزیکاتا انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند بنفش – قهوه ای :

مقام اول : پرنیان نریمانی

مقام دوم : نازنین زینب عامری 

مقام سوم : غزل امینی 

مقام سوم مشترک : یکتا شیروانی 

داوران : آرام ستاری  شراره هزاریان  آسیه عبداللهی  شادی ترابی  سوسن علاسوند 


کاتا انفرادی نونهالان الف – کمربند زرد 

مقام اول : زهرا صالحی 

مقام دوم : حدیث صالحی

مقام سوم : کوثر اقبالی بیدگلی 

داوران : مرضیه سهیلی  معصومه رستمی  ربابه اسدی  عفت عیدی منش  مریم شهرآشوب


کاتای انفرادی نونهالان الف – کمربند نارنجی – سبز

مقام اول : آلاء شکراللهی

مقام دوم : ستایش اکبری

مقام سوم : آنیسا کریم زاده

مقام سوم مشترک : پریسا اکبری

داوران : فرشته محمدی  فریناز فرنیا  وجیهه اوقاتیان  فاطمه ذوالفقاری  فرشته سادات میرمحمدی

نونهالان الف – کمربند بنفش – قهوه ای

مقام اول : نیلوفر ذاکری 

مقام دوم : هانیه عباسی 

مقام سوم : زهرا کیانی

مقام سوم مشترک : دینا علیداد

داوران : مریم عمونبی  آزاده شیاسی  نازنین سیستانی  لیلا غراب  نصیبه حبیب اللهی  


نونهالان الف – کمربند مشکی

مقام اول : تینا فتاحی

مقام دوم : یکتا داوری 

مقام سوم : مهسا کیانی

مقام سوم مشترک : رکسانا فردوس زاده 

داوران : سوسن علاسوند  نسرین حیدری  فروزان قضاوی  هنگامه جعفری  آرزو عزیزی 


کاتا انفرادی نونهالان ب – کمربند زرد :

مقام اول : نازنین زهرا شمس 

مقام دوم : ماندانا حسینی 

مقام سوم : فاطمه بذرافشان 

داوران : مرضیه کمالی  افسون سیمنی  سپیده بشاورد  عاطفه مختاری  الهام خدری 


کاتا انفرادی رده سنی نونهالان ب – کمربند نارنجی – سبز :

مقام اول : زهرا حیدری 

مقام دوم : فاطمه ابراهیم پور 

مقام سوم : نرجس سواری 

مقام سوم مشترک : حسنی مردانی 

داوران : سوسن علاسوند  آرام ستاری  شراره هزاریان  آسیه عبداللهی  شادی ترابی 


کاتا انفرادی رده سنی نونهالان ب – کمربند بنفش – قهوه ای :

مقام اول : مطهره احمدیان 

مقام دوم : زهره زراعتی 

مقام سوم : ملینا رضائی 

داوران : الهام خداپرست  مریم وحید  میترا ریاحی فرد  مائده محمدی  سوسن علاسوند 


کاتا انفرادی رده سنی نونهالان ب –کمربند مشکی :

مقام اول : مهشید شکراللهی 

مقام دوم : فرنوش رحیمی 

داوران : مرضیه کمالی  افسون سیمنی  سپیده بشاورد  عاطفه مختاری  الهام خدری 


کاتا انفرادی رده سنی  نوجوانان – کمربند سبز : 

مقام اول : آنیتا محمدبیگی 

مقام دوم : محدثه بهرامی 

مقام سوم : مهدیه حسینی 

مقام سوم مشترک : مهلا نورمهر 

داوران : آرام ستاری  شراره هزاریان  آسیه عبداللهی  شادی ترابی  صبیحه مختاری 


کاتا انفرادی رده سنی نوجوانان – کمربند آبی :

مقام اول : فاطمه غریبی 

مقام دوم : زهرا خسرویان

مقام سوم : کیمیا خرسند 

مقام سوم مشترک : پریسا پارسا 

داوران : مرضیه سهیلی  معصومه رستمی  ربابه اسدی  مریم شهرآشوب  مریم زمان وزیری  کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان – کمربند بنفش – قهوه ای 

مقام اول : فاطمه باقری 

مقام دوم : مبینا واعظ 

مقام سوم : رها میرزائی 

مقام سوم مشترک : زینب طاهری جبلی 

داوران : فرشته محمدی  فریناز فرنیا  وجیهه اوقاتیان  فاطمه ذوالفقاری  فرشته سادات میرمحمدی


کاتا انفرادی رده سنی نوجوانان – کمربند مشکی 

مقام اول : ملیکا سلطانی 

مقام دوم : زینب میرزائی 

مقام سوم : ساغر عابدی 

مقام سوم مشترک : فاطمه اعلائی 

داوران : نسرین محمدی  فروزان قضاوی  هنگامه جعفری  آرزو عزیزی  مریم عابدی کاتا انفرادی رده سنی جوانان و امید – کمربند آبی 

مقام اول : مهشاد نیکوصفت 

مقام دوم : فاطمه ظفری 

مقام سوم : لیلا میرنجم الدین 

مقام سوم مشترک : مهشید صیادی 

داوران : مریم عمونبی  آزاده شیاسی  نازنین سیستانی  ساره شمسی  مریم ولی خانی 


کاتا انفرادی رده سنی جوانان و امید – کمربند بنفش – قهوه ای

مقام اول : فاطمه سادات طباطبایی 

مقام دوم : غزل مهدی 

داوران : الهام خداپرست  مریم وحید  میترا ریاحی فرد  مائده محمدی -  زهرا نبی فرد 


کاتا انفرادی رده سنی جوانان و امید – کمربند مشکی 

مقام اول : عرفانه مساح

مقام دوم : گلناز شاهزیدی

مقام سوم :  نرگس ریاحی 

مقام سوم مشترک : فاطمه مؤمنی 

داوران : الهام خداپرست  مریم وحید  میترا ریاحی فرد  مائده محمدی  زهرا نبی فرد 


کاتا انفرادی رده سنی بزرگسالان – کمربند مشکی 

مقام اول : فاطمه محمدی 

مقام دوم : کیمیا شاه علی 

مقام سوم : مریم عابدی 

مقام سوم مشترک : نجمه مردانی 

داوران : الهام خداپرست  مریم وحید  میترا ریاحی فرد  مائده محمدی  زهرا نبی فرد 

کروناراشکست_میدهیم


روابط عمومی هیئت کاراته استان اصفهان

https://rubika.ir/Isfahankarate

http://isfkarate.ir

http://Instagram.com/isfahankarate

https://t.me/Isfahankarate

https://chat.whatsapp.com/K15LnNLsXc7CStSHDVhFLK