هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است

هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است

تاریخ : 29 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / مصاحبه
#پیشکسوت مسوول کمیته پیشکسوتان سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور: هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است نماینده ی سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان ،همدلی بین سبکهای آزاد کاراته را عامل مهمی در پیشرفت...
اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان  ساحلی در بخش بانوان (کنترلی و غیر کنترلی)

اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان ساحلی در بخش بانوان (کنترلی و غیر کنترلی)

تاریخ : 26 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
#کمیته_برگزاری اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان ساحلی در بخش بانوان (کنترلی و غیر کنترلی) به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان رنکینگ برگزاری کاراته وان بساحلی برگزار شده به تفکیک مربیان،...
اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان  ساحلی در بخش آقایان(کنترلی و غیر کنترلی)

اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان ساحلی در بخش آقایان(کنترلی و غیر کنترلی)

تاریخ : 26 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
#کمیته_برگزاری اعلام رنکینگ مسابقات کاراته وان ساحلی در بخش آقایان(کنترلی و غیر کنترلی) به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان رنکینگ برگزاری کاراته وان بساحلی برگزار شده به تفکیک مربیان،...
برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی سبک شیتوریو شیتوکای

برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی سبک شیتوریو شیتوکای

تاریخ : 24 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / سبک ها
#سبک_ شیتوریو _شیتوکای _استان_اصفهان برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی سبک شیتوریو شیتوکای به گزارش روابط عمومی سبک شیتوریو شیتوکای استان اصفهان باتوجه به بخشنامه فدراسیون کاراته،این مسابقات دردوبخش...
برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کاتای سبک کیوکوشین ماتسوشیما

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کاتای سبک کیوکوشین ماتسوشیما

تاریخ : 22 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / سبک ها
#اطلاعیه برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کاتای سبک کیوکوشین ماتسوشیما به گزارش روابط عمومی سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان با توجه به بخشنامه ی فدراسیون کاراته ، این مسابقات در دوبخش آقایان و...
قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf

قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf

تاریخ : 18 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / سبک ها
#شهرستان گلپایگان قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf به گزارش روابط عمومی سبک شوتوکانiskf ، دراولین دوره مسابقات کاتای مجازی قهرمانی کشوربزرگداشت شادروان استادفقیدجوادلطیفی تیم استان اصفهان...