اطلاعیه چهارمین جلسه تمرین تیم منتخبین استان (آقایان)

اطلاعیه چهارمین جلسه تمرین تیم منتخبین استان (آقایان)

تاریخ : 06 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه منتخبین تیم استان چهارمین جلسه تمرین تیم منتخبین استان (آقایان) درروز پنجشنبه 9 آبان ماه ازساعت 14 لغایت 16 و جمعه 10 آبان ساعت 9 الی 12 ظهر درسالن آکادمی شهریار برگزارمیگردد. حضورکلیه...
اطلاعیه پیرامون دومین مرحله مسابقات کاراته وان استان

اطلاعیه پیرامون دومین مرحله مسابقات کاراته وان استان

تاریخ : 06 آبان 1398 نویسنده : iinjs موضوع : اطلاعیه ها
قابل توجه مسئولین محترم سبک ها،روسای محترم هیات کاراته شهرستان هاومربیان هیات کاراته استان درنظردارد دومین مرحله مسابقات کاراته وان استان را درتاریخ های 30آبان ماه (بانوان) و 1آذرماه (آقایان)درسالن...