"جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت  نیست"

"جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 14 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
# # کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان، همانگونه که در مطالب پیشین به عرض بزرگواران رسید هدف از تحریر مطالب حقوق ورزشی،...
مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد جهت اطلاع خانواده بزرگ کاراته استان اصفهان در هر نوبت بخشی از آئین نامه انضباطی...
"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن موضوع و اهداف مطالب حقوقی و مواد آئین نامه کمیته...
عدم کفایت بیمه های ورزشی جهت جبران خسارات

عدم کفایت بیمه های ورزشی جهت جبران خسارات

تاریخ : 12 اسفند 1398 نویسنده : admin موضوع : کمیته ها / انضباطی وحقوقی
حقوق ورزشی احمدرضا حبیبی مسئول کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان قسمت چهارم: پیرو مطالب گذشته مبنی بر عدم کفایت بیمه های ورزشی جهت جبران خسارات وارده به ورزشکاران پیشنهاد بنده بر این است...
تحریک و ترغیب به اجرای تکنیکی نماید که خطا محسوب گردد

تحریک و ترغیب به اجرای تکنیکی نماید که خطا محسوب گردد

تاریخ : 10 اسفند 1398 نویسنده : admin موضوع : کمیته ها / انضباطی وحقوقی
حقوق ورزشی احمدرضا حبیبی مسئول کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان (آقایان) قسمت سوم: عرض سلام و ارادت خدمت اساتید و کاراته کاهای عزیز پیرو مطالب حقوقی ورزشی گذشته دوستان گرامی سوالی مطرح...