بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي مورفيسم  rs4646994 ژنACE  در   کاراته کاران حرفه اي و آماتورها و مقايسه آن با غيرورزشکاران

بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي مورفيسم rs4646994 ژنACE در کاراته کاران حرفه اي و آماتورها و مقايسه آن با غيرورزشکاران

تاریخ : 15 اسفند 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / آموزش
#آموزش بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي مورفيسم rs4646994 ژن ACE در کاراته کاران حرفه اي و آماتورها و مقايسه آن با غيرورزشکاران مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين(ACE)، اگزوپپتيدازي است که باعث تبديل...