ارسال بولتن پروتکل بهداشتی فدراسیون جهانی کاراته WKF

ارسال بولتن پروتکل بهداشتی فدراسیون جهانی کاراته WKF

تاریخ : 24 دی 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / آموزش
ارسال بولتن پروتکل بهداشتی فدراسیون جهانی کاراته WKF این بولتن از سوی فدراسیون جهانی کاراته برای فدراسیون کشورهای تحت پوشش ارسال گردیده تا در مسابقات با موارد کارشناسی شده در خصوص رعایت پروتکل های...