هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است

هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است

تاریخ : 29 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / مصاحبه
#پیشکسوت مسوول کمیته پیشکسوتان سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور: هدف ما ایجاد اتحاد بین سبک های آزاد است نماینده ی سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان ،همدلی بین سبکهای آزاد کاراته را عامل مهمی در پیشرفت...