قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf

قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf

تاریخ : 18 آبان 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / سبک ها
#شهرستان گلپایگان قهرمانی تیم سبک شوتوکانiskf به گزارش روابط عمومی سبک شوتوکانiskf ، دراولین دوره مسابقات کاتای مجازی قهرمانی کشوربزرگداشت شادروان استادفقیدجوادلطیفی تیم استان اصفهان...