تسریع خدمت رسانی

تسریع خدمت رسانی

تاریخ : 08 مهر 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها
#اطلاعیه فدراسیون کاراته درنظرداردباهدف تسریع خدمت رسانی ،کاهش هزینه وافزایش بهره وری فرآیند ثبت نام ، پرداخت ها وصدور گواهینامه کلاسهای مربیگری ، داوری ،استاژها،آزمون دان، قهوه ای ورنگی وهمچنین کلیه...