مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

مقدمه آئین نامه انضباطی فدراسیون کاراته

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد جهت اطلاع خانواده بزرگ کاراته استان اصفهان در هر نوبت بخشی از آئین نامه انضباطی...
"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

تاریخ : 11 شهریور 1399 نویسنده : admin موضوع : خبرها / انضباطی وحقوقی
#کمیته انضباطی و حقوقی "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" کمیته انضباطی و حقوقی هیات کاراته استان اصفهان در نظر دارد به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن موضوع و اهداف مطالب حقوقی و مواد آئین نامه کمیته...