عکس کاراته کا اصفهانی توانست عکس روز سایت هیپا امارات شود .

عکس کاراته کا اصفهانی توانست عکس روز سایت هیپا امارات شود .

تاریخ : 26 اسفند 1398 نویسنده : admin موضوع : خبرها
عکس کاراته کا اصفهانی توانست عکس روز سایت هیپا امارات شود . به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان ، عکس احمد دلیری به عنوان "عکس روز " سایت هیپا انتخاب گردید . مسئول روابط عمومی هیات کاراته...
رزمی کاران شهرستانی از امکانات ورزشی کمی برخوردارند

رزمی کاران شهرستانی از امکانات ورزشی کمی برخوردارند

تاریخ : 26 اسفند 1398 نویسنده : admin موضوع : خبرها / مصاحبه
نایب رییس سابق کاراته شهر فریدن : رزمی کاران شهرستانی از امکانات ورزشی کمی برخوردارند ربابه اسدی نائب ریس اسبق کارته شهر فریدن (بویین میاندشت)با سابقه ۱۵ سال سابقه کاری در اصفهان و شهرستان بویبن...